Povrchové úpravy


Ponúkame Vám naše služby v oblasti obkladačských prác, ako aj v oblasti stavieb príjazdových ciest, pakovísk, betonárskych prác a tiež terénnych úprav pozemkov pred zahájením stavebných prác.

Zabezpečujeme vypracovanie projektov a samotnú realizáciu v oblasti stavieb príjazdových ciest, parkovísk, príp. iných plôch vrátane zameriavanie pozemkov a vyrovnania terénu.

Naše služby porkývajú všetky interiérové a exteriérové obkladačské práce, či už s obkladom alebo dlažbou. Dlažbu kladieme na parkoviskách, chodníkoch, či terasách, pričom zároveň zabezpečuje vyrovnávanie terénu.

Naša firma zabepečuje všetky terénne úpravy ako

  • Výkopy základov, rýh, jám a inžinierskych sietí
  • Vibrovanie, valcovanie a hutnenie zeminy
  • Odvoz a vykladanie stavebnej sute a sypkých materiálov ako štrk, alebo zemina