Búracie a demolačné práce


Naša firma poskytuje klientom služby v oblasti búracích a demolačných prác formou postupného rozoberania stavieb a budov mechanizmami .

Samozrejmosťou je spracovanie stavebného odpadu, jeho odvoz na skládku, uloženie, zneškodnenie a to všetko v súlade s platnými zákonmi, predmismi a vyhláškami ako je zákon 409/2006 Z.z. o odpadoch.

Všetky budovy bez ohľadu na typ stavby alebo konštrukciu. Búrame chaty, obytné domy, komunikácie a spevnené plochy, priemyselné haly a budovy , pričom naša činnosť nie je limitovaná zastavaným priestorom v okolí.

Mimo výkonu samotných demolačných prác poskytujeme služby v oblasti poradenskej a inžinierskej činnosti vrátane vybavovania príslušných povolení